İ.K. UYGULAMALARI

Şirketimizde İnsan Kaynakları Departmanı, işe alım, yetkinliklere ve hedeflere dayalı performans değerlendirme, motivasyon ve memnuniyet yönetimi, iş tatmini, pozisyon gerekliliklerine ve yetkinliklere göre eğitim ihtiyaçlarının planlanması, kariyer planlama, ücretlendirme, sosyal sorumluluk ve sosyal aktivite alanlarını temel alarak, çalışanların daha verimli ve etkin çalışabilecekleri bir ortam yaratma misyonuna sahiptir.

Performans yönetim sistemi ile; çalışanların mesleki, davranışsal, yönetsel yetkinliklerinin ve hedeflerinin değerlendirilerek, gelişim alanlarının tespit edilmesi ve bu bilgilerin ışığında, eğitim ihtiyaçlarının ve bireysel gelişim planlarının belirlenmesi esas alınır.

Kariyer Planlama ile; her bir pozisyonun Şirket bünyesinde ki kariyer haritası çıkarılarak, hangi niteliklerde, hangi yetkinliklerin kazanımı ile ve ne zaman ilerlenebileceği planlanır.

Ücretlendirme; günümüzün değişen koşullarına uygun olarak, doğru pozisyona, doğru ücretin dağılımını yapmak, iç dengeleri gözeterek, piyasa koşullarına uyumlu bir şekilde ücretlendirme yapmak bizim için önem arz eder. Aynı zamanda hedeflerle yönetim sistemimiz kapsamında kurulu olan prim sistemi çalışanlara kazandırdıkça kazanma hakkı tanır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Aktiviteler; geleneksel olarak düzenlediğimiz aktivitelerimizin yanı sıra, çalışanlarımızın özel günlerini unutmayarak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bağışlarda bulunuyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi kısa dönemde çeşitlendirerek, daha farklı alanlara da girmeyi hedefliyoruz.