İŞE ALIM SÜRECİ

İtameks İnsan Kaynakları, net tanımlanmış bir organizasyon yapısı ile hareket eder. Net bir yapının devamlılığı, doğru kişinin doğru yerde bulunmasını gerektirir. Bu doğrultuda ilk aşamada pozisyonların, yetkinliklerin, aranan niteliklerin doğru bir şekilde tanımlanması ve birbiri ile uyumlu olması sağlanır. Bundan sonra ki aşama ise, pozisyona uygun, doğru adayı bulmak olur.

İşe Alım Sürecimiz “Yeni Mezunlar” ve Deneyimli Profesyoneller” olmak üzere 2 temel başlık altında toplanır.

 

 

Yeni Mezunlar

Her departmanımız için yeni mezun alımı yapılmaktadır. Kişisel ve mesleki gelişime odaklanan bu süreçte, alınan kişi, uzmanlaşmak istediği departman içinde kendisi için belirlenen bir pozisyondan başlayarak, yetkinlik ve hedef bazlı olarak değerlendirmeler neticesinde, diğer pozisyonlarda, diğer birimlerde veya yabancı dil bilgisine bağlı olarak yurt dışında değerlendirilme imkanına sahip olur. Yeni mezun alımlarında uygulanan bu sürecin temel amacı, çalışanların bireysel gelişimine katkı sağlamak, iş üzerinde aldığı eğitimlerle ve dış eğitimlerle yetkinliklerini geliştirmek ve şirkete katma değer yaratacak bir pozisyonda değerlendirilmesini sağlayacak şekilde kariyer planını çizmektir.

 

Deneyimli Profesyoneller

Deneyimli profesyoneller için işe alım sürecimiz aşağıda ki aşamalarda gerçekleştirilir.

  • Açılmış olan pozisyonlarımıza uygun nitelikte olan özgeçmişlerin değerlendirilmesi
  • İnsan Kaynakları ile birlikte yetkinlik bazlı mülakat
  • Uygun olan adaylar için ilgili birimin yöneticisinin de katılımıyla ikinci görüşme
  • Sunum ve/veya vaka çalışması
  • Yetkinlik anketi
  • Referans araştırması